Setmana de l'accés obert 2021 a la Universitat Jaume I

OAW UJI

Del 25 al 31 d’octubre, la Biblioteca participa en la Setmana de l’Accés Obert per promoure l’accés obert al coneixement, amb diferents activitats on line i a les xarxes socials:

►Sessió one to one: Millora el teu perfil digital d’investigador/a

Dirigit al personal investigador UJI, el personal de la Biblioteca t’ajudarà a completar i unificar els teus perfils d’investigador/a per a visibilitzar les teues publicacions: ORCID, Google Scholar, Researcher ID/Publons...

Del 25 al 28 d’octubre pots sol·licitar una sessió individualitzada o en grups de 3 persones màxim via google meet per resoldre els teus dubtes i millorar els teus perfils digitals. Temps: 30 minuts. Formulari per sol·licitar sessió.

Campanya difusió a les xarxes socials

Challenge per a  biblioteques. Quin és el document en #AccésObert del vostre repositori que rep més visites? 
Quiz Accés Obert Biblioteca UJI.  Posa a prova els teus coneixements sobre accés obert  amb el nostre test
Post: L'Accés Obert a la Biblioteca de l'UJI. Et presentem al nostre blog les últimes dades sobre els continguts en accés obert a l’UJI.
Des del Portal del Coneixement Obert  pots accedir a tots els recursos en accés obert que genera la Universitat Jaume I i a altres recursos externs.


Del 25 al 31 de octubre, la Biblioteca participa en la Semana del Acceso Abierto para promover el acceso abierto al conocimiento, con diferentes actividades on line y en  las redes sociales:

►Sesión one to one: Mejora tu perfil digital de investigador/a

Dirigido al personal investigador UJI, el personal de la Biblioteca te ayudará a completar y unificar tus perfiles de investigador/a para visibilizar tus publicaciones: ORCID, Google Scholar, Researcher ID/Publons...

Del 25 al 28 de octubre puedes solicitar una sesión individualizada o en grupos de 3 personas máximo, vía Google meet para resolver tus dudas y mejorar tus perfiles digitales. Tiempo: 30 minutos. Formulario para solicitar sesión.

Campaña difusión en las redes sociales

Challenge para  bibliotecas. ¿Qué documento en acceso abierto de vuestro repositorio es el más consultado? 
Quiz Acceso Abierto Biblioteca UJI.  Pon a prueba tus conocimientos sobre acceso abierto con nuestro test.
Post: El Acceso Abierto en la Biblioteca de la UJI. En nuestro blog te presentamos los últimos datos sobre los contenidos en acceso abierto en la Universitat Jaume I.
Desde el Portal del Conocimiento Abierto  puedes acceder a todos los recursos en acceso abierto que genera la Universitat Jaume I y a otros recursos externos. 

Categoría
General