Politècnica de Catalunya

Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Biblioteca ETSEIB)
Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (Biblioteca ETSAV)
Iniciativa Digital Politècnica (IDP)
Oficina de Documentació i Arxius